Stortingsvalget 2021

Har du en stemme, som du ønsker skal bli hørt?

Krev din rett, gjør din plikt.

Dine FLT kolleger, oppfordrer deg til å bruke stemmeretten i Stortingsvalget 2021!