STREIK!

Ved spørsmål, ta kontakt på mobil 907 74 722 eller epost avd22@flt.no

(Forbundsleder Ulf Madsen, foto: Ersfjord/FLT)

Den varslede streiken er et faktum. Dette betyr at medlemmer omfattet av første streikeuttak er i streik fra og med nå. Rent praktisk vil dette i de fleste tilfeller bety at de ikke møter på jobb i morgen tidlig. Berørte medlemmer av første streikeuttak har i kveld fått direkte beskjed på SMS:

VIKTIG INFO: Meklingen mellom LO og NHO er avsluttet uten enighet: den varslede streike iverksettes derfor fra og med arbeidstidens start den 16.04.23. Du er omfattet av streikeuttaket og skal derfor ikke utføre arbeid for din arbeidsgiver mens streike pågår. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling for mer informasjon MVH FLT.

I natt ble det i tillegg varslet plassfratredelse (2. uttak). Totalt dreier det seg om 1184 FLT-medlemmer. Disse skal i streik fra fredag den 21. april dersom streiken fortsatt pågår. Følgende beskjed er sendt til medlemmer berørt av 2. uttak:

Hei
       
Natt til søndag 16. april 2023 varslet LO opptrapping av en eventuell streik i forbindelse med mellomoppgjøret. Dette såkalte 2. uttaket vil bli tatt ut i streik fra fredag den 21. april dersom partene ikke har kommet til enighet innen det.  
       
Følgende av FLTs overenskomster er omfattet av meklingen og:      
       
•       Tekniske funksjonærer   
•       Arbeidsledere hotell og restaurant     
•       Arbeidsledere byggfag  
       
Du er underlagt en av disse overenskomstene og vil bli berørt ved en opptrapping av streiken fra og med 21. april. Vi har tatt ut medlemmer som er underlagt overenskomst i de samme virksomhetene som operatørforbundene tar ut sine medlemmer. Det vil derfor alltid være andre enn deg som blir berørt av en eventuell streik på din arbeidsplass.     
       
FLT vil gi den informasjonen du trenger dersom du blir tatt ut i streik. Har du spørsmål i forbindelse med en eventuell streik ta kontakt med tillitsvalgte lokalt, lokalavdeling eller benytt mailadresse mekling@flt.no       
       
For informasjon se www.flt.no.   
       
Med hilsen     
Forbundet for Ledelse og Teknikk       
Ulf Madsen/s/  
Forbundsleder