Lønnskonferanse 2017

Invitasjon til Lønnskonferanse 21 – 22 april 2017

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.
Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønnsparagrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling. Veileder blir en fra forbundets Arbeidslivsavdeling.

Konferansen avholdes på Scandic Stavanger Forus, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser. Treff andre tillitsvalgte/medlemmer og del utfordringer og erfaringer.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Rammeprogram:
Fredag
Kl. 18.00 – 18.15 Åpning, presentasjon
Kl. 18.15 – 20.00 Konferanse
Kl. 20.30 – Middag og sosialt samvær

Lørdag
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost
Kl. 09.00 – 10.45 Konferanse
Kl. 10.45 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 12.30 Konferanse
Kl. 12.30 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 16.00 Konferanse

Konferanse og opphold er gratis. Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig).
Skjema for reiseregning
Avdelingen dekker mellomlegget mellom dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og AOF sine utbetalingssatser ved deltakelse på møter og kurs i avdelingens regi.
Skjema for tapt arbeidsfortjeneste

Spørsmål kan rettes til Bjørn Nedreaas, tlf. 91313724
Påmelding på mail til bjorn.nedreaas@hydro.com innen 12.april 2017

Navn:
Bedrift:
Mobiltlf.:
E-postadresse:
Overenskomst:

Invitasjon og Program (PDF)

 


Humorsøndag

– Du har fått jobben og kan begynne på mandag. Lønnen blir 6000 de to første månedene og etter to måneder stiger den til 8000.-
– Takk, da starter jeg om to måneder.

 

– Du skjønner at jeg kan nok ikke dra til Syden, for det er ikke mulig å være så lenge borte fra jobben.
– Klarer de seg ikke uten deg?
– Joda, men det må de for alt i verden ikke finne ut!

 

– Dette er en stilling med mange forskjellige arbeidsoppgaver.
– Det passer meg bra, for jeg har hatt ti ulike jobber på ett år nå!

 

– Har du noe arbeid til meg?
– Det eneste jeg har er en jobb som parkometervakt.
– Jeg tar den. Det er i hvert fall bedre enn å gå omkring på gata.

 

– Har du noen anbefaling fra din tidligere arbeidsgiver?
– Ja, han anbefalte meg å søke på ny jobb!

 


Invitasjon til FLT-kveld i Sauda

Velkommen til FLT-kveld i Sauda

Dato: Tirsdag 28. mars 2017
Tid: 18:30 – 20:30
Sted: Kløver Hotell

Program:
• LO-favør
– Forsikringer og medlemsfordeler v/ LO-favør representant

• Medlemskap i FLT
– Hva betyr medlemskapet for deg, «what`s in it for me»
– Hvilke forventninger har du til FLT?
– Kjenner du tilbudene du har gjennom ditt medlemskap?
– Nettverksbygging og samarbeid
– Rekruttering, «sammen er JEG sterkere»
v/ Brikt-Terje Skipanes, prosjekt 6.6 FLT sentralt
og Anne Tysdal Egaas fra Avd.22 i Rogaland

• Enkel servering, med mer…
Ta gjerne med deg en uorganisert venn eller kollega.

Vennlig hilsen Avdeling 22 i Rogaland

Invitasjon og program PDF

 


Dagskonferanse for tillitsvalgte/medlemmer i FLT

Stressmestring

Torsdag 23 mars 2017

Folkets Hus Stavanger Sal 3

Som en oppfølging av konferansen i 2016 ønsker vi å arrangere en ny dagskonferansen med tema stressmestring.
I arbeidslivet følger det med en dose stress, både positivt og negativt også for våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker derfor med denne konferansen å tilby opplæring i stressmestrings teknikker.
Bjørnson organisasjonspsykologene vil også denne gang bidra med sin kompetanse på dette området.

bjorson logo-01

Program

12.00 -13.00 Lunsj

13.00 -13.30 Introduksjon og presentasjon

13.30 -14.30 Tillitsvalgt rollen ved nedbemanning, endring og omstilling

14.30 -14.45 Pause

14.45 -15.45 Hva er stress og hva gjør det med oss?

15.45- 16:00 Pause

16.00-16.45 Hva stresser oss?
Stress i arbeidslivet
Langsiktige konsekvenser av stress

16.45- 17.00 Pause

17.00-17.45 Stressmestring
17.45-18.00 Oppsummering og evaluering

Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig). Deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta på konferansen. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes med stipend på 135. pr. time. Noen avdelinger dekker differansen mellom faktisk lønn og stipend, etter søknad.

Påmelding til helga.skjeie@worleyparsons.com senest innen 20.03.2017

Invitasjon og program (PDF)

 

 


Invitasjon til avdelingskonferanse 2017

AVDELINGSKONFERANSE for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 10. – 12. mars 2017

Skjema for reiseregning PDF
Fylles ut og signeres, sendes i lag med alle vedlegg til konferanse@flt22.org

FLT avdeling 22 i Rogaland inviterer alle yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer til konferanse. Permitterte og arbeidsledige kan også delta.

Årets program er allsidig og spennende med aktuelle tema. Konferansen skal gi oss påfyll og inspirasjon – i tillegg til en avslappende helg på hotell.

Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å delta på konferansen.

Konferansen avholdes på Scandic Stavanger Forus. Forbundet for Ledelse og Teknikk dekker reiseutgifter, hotellopphold og alle måltider ved deltagelse på konferansen. Reise bestilles på billigste måte, hotellopphold er bestilt for alle.

Konferansen begynner kl. 18.00 på fredagen og avsluttes med lunsj søndag. Årsmøtet avholdes lørdag ettermiddag. På lørdagskvelden blir det festmiddag, jubilantmarkering og dans. Jubilanter får egen invitasjon.

Årets konferanse toppes med det beste programmet, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta for faglig oppdatering og hyggelig sosialt samvær. Begrenset antall plasser.

Last ned: Invitasjon, program og foredragsholdere (PDF)

Hilsen styret i avdeling 22 i Rogaland

 

Påmeldingsinformasjon:

Navn:
E-post:
Mobiltlf:
Arbeidsgiver og/eller jobbstatus:

Ledsagers navn:
Ledsagers alternativ:
Kommentar (allergier etc):

Ledsagers valg:
Alternativ 1: To-retters middag (fredag) og overnatting fredag til lørdag, inkludert frokost, kr. 600,00
Alternativ 2: Festmiddag(lørdag) og overnatting lørdag til søndag, inkludert frokost, kr. 900,00
Alternativ 3: To-retters middag fredag, festmiddag lørdag, overnatting fredag til søndag, inkludert frokost, kr.1500,00

Du melder deg på enten ved å:

  • Sende e-post til: konferanse@flt22.org Husk å få med all informasjon som ovenfor
  • Elektronisk påmelding via avdelingens internettside flt22.org (rød fane til høyre)

Ved spørsmål: Ta kontakt med Helga Skjeie, studieleder avdeling 22, tlf. 975 25 868

 


FLT-konsernkonferanse Nortura

Mye kompetanse var samlet i et rom da ca 40 ledere og tekniske funksjonærer fra mange fabrikker i Nortura var samlet til konsernkonferanse i Stavanger 27. – 28. januar.

På programmet stod status for Nortura, motivasjon, ledelse, LOfavør, HELP forsikring og omstilling.

Marius Træland var veileder for en tradisjonsrik og vellykket konferanse.

 


Navs kontrakter med tiltaksleverandører undergraver lønns- og arbeidsforholdene

DEBATT: Norsk arbeidsliv er i drastisk endring, og vi har en regjering som presser fram midlertidige og usikre arbeidsforhold.

Først publisert i Stavanger Aftenblad 24.jan 2017

Skrevet av:
PER JO JENSEG, LEDER, LO I STAVANGER OG OMEGN
TRYGVE BALTZERSEN, LEDER, NTL, NAV ROGALAND
HELGE STØLEN REIESTAD, LEDER, FLT AVD.22 I ROGALAND
HILDE SLOTNES, LEDER, FELLESORGANISASJONEN, FO-ROGALAND

Etter at regjeringa i 2015 åpnet for mer konkurranse på Nav-tiltak, ser vi at sammensetningen av tiltaksarrangører har endret seg drastisk. Fra å være etablerte bedrifter, stort sett ideelle foretak, har nå andelen av ideelle og etablerte bedrifter blitt drastisk redusert og er erstattet av bedrifter som ikke er etablert i lokalmiljøet før anbudet er vunnet.

I utgangspunktet har ikke disse firmaene noen lokalt ansatte. Når anbudet er vunnet, knytter disse firmaene til seg personer som må registrere seg som enkeltmannsforetak. Det er altså en mengde personer som driver enkeltmannsforetak, som gjør jobben for firmaene som har vunnet anbudet fra Nav. Disse personene fakturerer for den jobben de gjør, for eksempel å følge opp et bestemt antall tiltaksdeltakere. De er selv ansvarlige for avsetning til pensjon, sykepenger o.a.

Nå er det slik at Nav ikke alltid greier eller ønsker å utnytte de tiltaksplassene som blir stilt til rådighet. I en slik situasjon går inntekten til de som driver enkeltmannsforetak ned, fordi de kun får fakturere timer på de som de til enhver tid arbeider med. Firmaet som har vunnet anbudet sitter altså igjen med svært begrensede forpliktelser og kan konsentrere seg om å håve inn overskuddet. De bedriftene som var etablert som tjenesteleverandører til Nav, står nå igjen med et stort dilemma. De kan ikke konkurrere med denne nye typen firma fordi de driver med egne ansatte, har tariffavtaler, pensjonsordninger osv. Alternativene er enten å finne noe annet å gjøre eller legge seg på samme nivå. Altså minimalt med egne ansatte, avvikling av pensjonsordninger m.m.

Er dette en lovlig måte å organisere arbeidet på? I standardkontrakten Nav bruker står det at ansatte hos tiltaksleverandøren, og evt. underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Kontrakten er i samsvar med «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter».

Til dette sier Arbeids- og velferdsdirektoratet at hvis tiltaksleverandøren velger å ha egne ansatte, så skal de ha lønn etter tariff m.m., men hvis de baserer seg på enkeltmannsforetak så er ikke disse å regne som ansatte og dermed faller kravene i forskriften (og standardkontrakten) om lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariff bort. Vi stiller spørsmålet: Har regjeringen laget en forskrift som framstår som et vern mot sosial dumping, mens den egentlig sørger for at det er fritt fram for enhver organisering som sikrer profitten, men raserer jobbsikkerheten?

For å sette det på spissen blir vinneren av kontrakten den som skriver best stil.
Måtte levere dokumentasjon

I en anbudsprosess skal oppdragsgiveren objektivt vurdere hvem som er best skikket til å utføre arbeidet. Fram til 2016 krevde Nav at det utførende personellet til tilbyderen dekket bestemte krav til formell kompetanse, men også at personellet skulle dekke visse definerte kompetanseområder. Tilbyderen måtte levere CV-er og dokumentasjon som viste at kravene var oppfylt, sammen med tilbudet.

Etter at regjeringa åpnet for mer konkurranse på Nav-tiltakene fjernet Arbeids- og velferdsdirektoratet kravet om at tilbyderen måtte levere oversikt over personellets kompetanse sammen med tilbudet. Istedenfor ble det nå krevd at dette ble levert en måned før kontrakten ble iverksatt. Dermed kan ikke Nav vurdere om kompetansekravene er oppfylt før rett før oppdraget settes i gang. I tillegg kommer det at i anbudsprosessen ikke legges vekt på hvilke resultater tilbyderen har levert tidligere. Dette betyr i praksis at Nav i anbudsprosessen kun kan vurdere hva firmaene selv sier om hvordan de skal oppfylle anbudskravene og hvilken pris firmaet må ha for å oppfylle kontrakten. For å sette det på spissen blir vinneren av kontrakten den som skriver best stil. Vi kan ikke se noen annen hensikt med denne framgangsmåten enn å legge til rette for nye firmaer uten erfaring på området og uten egne ansatte.

Norsk arbeidsliv er i drastisk endring, og vi har en regjering som presser fram midlertidige og usikre arbeidsforhold. Saken vi viser til over, viser at sosial dumping ikke bare er noe som finnes i bygningsbransjen; det sprer seg til mange sektorer og regjeringen bruker offentlig forvaltning for å fremme sine mål. Vi må få denne utviklingen til å snu før den faste ordinære jobben blir noe for et lite heldig mindretall.

 

 


Endringsoppsigelser

veivalg© Ledelse og Teknikk 06/2015
Skrevet av Marius Træland – Rådgiver/jurist – FLT
Arbeidsavtalen er grunnlaget i arbeidsforholdet. Stillingstittel- og instruks setter grenser for hvilke oppgaver arbeidstaker kan pålegges. Om arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i arbeidsforholdet vil dette ofte være en endringsoppsigelse.

Om endringene er så vesentlig at stillingens grunnpreg forandres vil dette være en endringsoppsigelse. Formelt er en endringsoppsigelse en oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny.

Endringsoppsigelse?

Ikke alle endringer av arbeidsforholdet vil være endringsoppsigelser. Arbeidsgiver har rett til å gjøre visse endringer på bakgrunn av styringsretten. Små endringer som ikke endrer grunnpreget i stillingen må arbeidstaker derfor godta. Eksempelvis vil arbeidsgiver ofte kunne pålegge arbeidstaker å bruke et nytt it-system i bedriften. Slike små endringer vil sjeldent medføre at stillingens grunnpreg endres. Motsatt hvor en funksjonær blir satt til å gjøre operatøroppgaver i bedriften. Arbeidet vil her ofte være endret i en slik grad at stillingens grunnpreg vil være borte. Endringene vil da kunne utgjøre en endringsoppsigelse. Når en skal vurdere om endringene utgjør en endringsoppsigelse er det naturlig å ta utgangspunkt i arbeidsavtalen. Om det står i arbeidsavtalen at arbeidssted er Bergen vil avtalen hindre arbeidsgiver å flytte arbeidstaker til Oslo. Andre ganger kan dette skillet være mer uklart. En tittel som «arbeidsleder» vil naturlig avgrense mot visse oppgaver. Men hvor skillet går vil ofte være vanskelig å fastslå. Ved vurderingen av hvor store arbeidsgivers begrensning er vil også andre forhold være av betydning. Stillingsinstruks, omstendighetene rundt ansettelsen, hva som er vanlig i bransjen/stillingen vil være av betydning. Om det står i stillingsutlysningen til en stilling at stillingen vil ikke innebære reisevirksomhet vil arbeidsgiver som utgangspunkt ikke pålegge arbeidstaker slik reise.

Saksgang

Som nevnt er endringsoppsigelser formelt oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny. Derfor må arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse følges. Arbeidstaker skal innkalles til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse tas. Arbeidstaker skal motta en skriftlig oppsigelse. I oppsigelsen skal arbeidstaker varsles om at arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Arbeidstaker har her anledning til å få prøvd om endringsoppsigelsen er saklig. Først etter denne prosessen er gjennomført og oppsigelsestiden er utløpt kan arbeidsgiver iverksette endringene.

Veien videre

Om en pålegges vesentlige endringer vil en måtte vurdere om endringene ligger innenfor styringsretten eller om dette er å regne som en endringsoppsigelse. Om endringene er å regne som en endringsoppsigelse kan en kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Som nevnt skal en da motta en skriftlig oppsigelse fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre endringen før etter utløpet av oppsigelsestiden.


Julehilsen

Vi ønsker alle FLT medlemmer og deres familier en riktig God Jul og et Godt Nytt År

Et siste innspill til julegaver:
Til din fiende – tilgivelse.
Til en motstander – toleranse.
Til en venn – ditt hjerte.
Til en kunde – service.
Til alle – nestekjærlighet.
Til hvert barn – et godt eksempel.
Til deg selv – respekt.

god-jul-kule