Nytt fra Addisco

For deg som vil videre…. høstens kursprogram er klart “Gratis” Universitets- og høgskoleutdanning for FLT-medlemmer med tariffavtale*, se vedlegg. Nyhet høsten 2019 er kurset Digital

Les mer